+45 33 73 00 73
Kontakt

Orfiril® injektionsvæske, opløsning

Virksomt stof

Natriumvalproat

Indikation

Orfiril® injektion benyttes til behandling af generaliserede anfald, partielle anfald, myoklonier og absencer, samt maniske tilstande.

Faglig information

Når peroral behandling ikke er mulig, kan Orfiril® injektion med fordel anvendes.

Dette gælder eksempelvis ved status epilepticus, ophobede krampeanfald eller i tilfælde, hvor substitution er nødvendig som følge af kvalme, faste eller lignende.

Desuden kan Orfiril® i.v. anvendes ved akut behandling af maniske episoder.

Orfiril® i.v. giver:

  • Hurtigt indsættende effekt
  • Stor sikkerhed - ingen kardiel eller respiratorisk påvirkning
  • Bredt terapeutisk vindue (300 - 9600 mg)
  • Få interaktioner
  • Bredt spektrum
  • Mulighed for bolus, kort infusions- eller 24 timers infusionsbehandling
  • Nem og hurtig administration
  • Neutral pH (7,4)
  • Mulighed for indgift med NaCl og glukose

Orfiril® er underlagt supplerende overvågning - se mere her: Patientinformation Valproat

Produkt DoseringsformPakningsstørrelse
Orfiril® iv 100 mg / ml Ampulle 5 x 3 ml
Orfiril® iv 100 mg / ml Ampulle 5 x 10 ml
Du forlader nu webstedet desitin.dk. Logo

Dette link fører dig til et websted, som vores privatlivspolitik ikke gælder for. Du er selv ansvarlig for din omgang med denne hjemmeside.

Annuler Fortsæt